Sözleşmeler Hukuku

follower kaufen
sozlesmeler-hukuku
Tarafların anayasası olarak adlandırılan sözleşmeler, önleyici hukuk hizmetinin temel yapıtaşlarındandır. Hukukun hemen her alanına etki edebilen ve taraflar açısından belirli hak ve yükümlülükler öngören sözleşmelerin son derece titiz bir biçimde hazırlanması ve incelemesi bu yüzden önem teşkil etmektedir. Mal-Hizmet Alım/Satım Sözleşmeleri, Eser Sözleşmeleri, Hisse Devir Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri, Tedarik Sözleşmeleri, Franschise Sözleşmeleri, Rekabet Yasağsı Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri, Şirket Esas Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Film-Dizi Yapım Sözleşmeleri, Menajerlik Sözleşmeleri başta olmak üzere, taraflar arasında hazırlanması kanunen mümkün olan tipik/atipik sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, işbu sözleşmelere ilişkin müzakerelerin yürütülmesi konusunda uzman ekibimiz tarafından hukuki destek ve danışmanlık sağlanmaktadır.