Ticaret Hukuku

follower kaufen
Brown wooden mallet on American Declaration of Independence

Şirketler, acentelik, haksız rekabet hukuku yoğun olarak yürüttüğümüz alanların başında gelmektedir.

Şirket kurma işlemleri (serbest bölgeler dahil), kurumsal yönetim süreçleri, genel kurul ve yönetim kurulu süreçleri, pay devir işlemleri, şirket tür değiştirme, bölünme, birleşme işlemleri, acentelik ve haksız rekabet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere, ekibimiz tarafından ticaret hukukunun birçok alanında danışmanlık ve hukuki destek sağlanmaktadır.