Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

follower kaufen
kisisel-veri

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun yürürlüğe girmesi ile ülkemizde ve hukukumuzda adeta yeni bir dönem başlamıştır. İşletmelerin, piyasanın iş akışlarını ciddi ölçekte etkileyen bu yasal düzenleme beraberinde birçok yükümlülük de getirmiştir. Ekibimiz tarafından KVKK ve ilgili ikincil mevzuata uyumun gerçekleştirilebilmesi çalışmalar yürütülmekte ve hukuki destek sağlanmaktadır. Kurumsal eğitimlerin gerçekleştirilmesi, veri işleme, veri saklama ve imha politikalarının oluşturulması, veri güvenliği protokollerinin hazırlanması, veri imha, parola, bilgi güvenliği prosedürlerinin oluşturulması, veri işleme envanterinin hazırlanması ve VERBİS kayıtlarının yapılması, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelerin revize edilmesi, boşluk analizinin yapılması ve çözüm önerilerinin sunulması yum projeleri ve kişisel verilerin korunması hukuku alanında tarafımızca verilen hizmetler olarak sıralanabilir.